Farmy elektrowni wiatrowych

Farmy elektrowni wiatrowych:


Oferujemy:
 
1. Projekty budowlane i wykonawcze fundamentów elektrowni wiatrowych:
- płytowe, płytowo-palowe, płytowe ze wzmocnionym podłożem
- optymalizacja i sprawdzanie projektów fundamentów

W ramach dokumentacji dostarczamy m.in.
- obliczenia fundamentów przy użyciu zaawansowanej techniki obliczeniowej przy spełnieniu warunków normowych oraz wymagań producentów turbin
- rysunki budowlane i wykonawcze
- opis techniczny
- zestawienia materiałowe

2. Projekty budowlane i wykonawcze wielobranżowe farm i pojedynczych elektrowni wiatrowych

3. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
   (głównie w rejonie Wielkopolski)
Elektrownia wiatrowa o wysokości całkowitej 150m (wieża 100m), średnicy śmigieł 100m.