Reemtsma Fabryka Papierosów


Lokalizacja: Jankowice
Powierzchnia: 40.000m2
Inwestor: Reemtsma Polska S.A.
Data: 1996-1998
Zakres Projektu: K, PB, PP, PW, NA

Fabryka Papierosów w Jankowicach pod Poznaniem.
W ramach dokumentacji wykonano koncepcję, projekt budowlany, przetargowy i projekt wykonawczy konstrukcji oraz sprawowano nadzór autorski.

wstecz