Tesco Teresin Centrum Dystrybucyjne


Lokalizacja: Teresin Gaj
Powierzchnia: 15.000 m2
Inwestor: Tesco Polska Sp. z o.o.
Data: 2004
Zakres Projektu: K, PB, PP, PW, NA

Centrum dystrybucyjne towarów firmy Tesco Polska Sp. z o.o.
Opis konstrukcji: słupy i konstrukcja zadaszenia stalowa.
W ramach opracowania zaprojektowano również stację benzynową o konstrukcji stalowej.
W ramach dokumentacji wykonano koncepcję, projekt budowlany, przetargowy i projekt wykonawczy konstrukcji oraz sprawowano nadzór autorski.

wstecz