Przedszkole w Koziegłowach


Lokalizacja: Koziegłowy
Powierzchnia: 1.110 m2
Inwestor: Gmina Koziegłowy
Data: 2008
Zakres Projektu: K, PB, PP, PW, NA

Budynek przedszkola wykonany w konstrukcji murowanej ze stropami z płyt kanałowych.
Kubatura ok. 3.670 m3.
W ramach dokumentacji wykonano koncepcję, projekt budowlany, przetargowy i projekt wykonawczy konstrukcji oraz sprawowano nadzór autorski.

wstecz