Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej


Lokalizacja: Poznań
Powierzchnia: 12.800 m2
Inwestor: Politechnika Poznańska
Data: 2011
Zakres Projektu: K, PB

Budynek zaprojektowano jako wolnostojący z czterema kondygnacjami nadziemnymi i jedną kondygnacją podziemną, na której znajdować się będzie parking podziemny oraz pomieszczenia techniczne. Kondygnacje nadziemne to przede wszystkim powierzchnia przeznaczona dla studentów i pracowników dydaktyczno-naukowych - to 3 sale audytoryjne przeznaczone do zajęć teoretycznych dla 120, 90 i 60 słuchaczy każda, 54 laboratoria oraz pomieszczenia konsultacyjne oraz do przechowywania materiałów dydaktycznych.
Budynek Centrum Dydaktycznego Wydziału Technologii Chemicznej zaprojektowano w kształcie litery „H". Po stronie północnej zlokalizowano halę technologiczną, połączoną z głównymi skrzydłami budynku szklanym łącznikiem. Po stronie południowej oraz pomiędzy skrzydłami budynku zaprojektowano tereny zielone.


Źródło tekstu i zdjęć: www.put.poznan.pl , mgr arch. Elżbieta Dolińska

wstecz