Kinepolis | Cinema-City


Lokalizacja: Poznań
Powierzchnia: 53.300 m2
Inwestor: KINEPOLIS
Data: 2000
Zakres Projektu: K, PB, PP, PW, NA

Centrum Kinowo-Usługowe Kinepolis (obecnie Cinema-City)

Opis konstrukcji: zadaszenie w konstrukcji stalowej, słupy żelbetowe.
Autorzy projektu konstrukcji: mgr inż. K.Knioła, dr inż J.Ścigałło.
W ramach dokumentacji wykonano koncepcję, projekt budowlany, przetargowy i projekt wykonawczy konstrukcji oraz sprawowano nadzór autorski.

wstecz