Victoria Center


Lokalizacja: Poznań
Powierzchnia: 6955 m2
Inwestor: -
Data: 2010
Zakres Projektu: K, PB, PP, PW, NA

Przebudowa istniejącego centrum handlowo-usługowego Victoria Center.

Legenda:
K- koncepcja
PB - projekt budowlany
PP - projekt przetargowy
PW - projekt wykonawczy
NA - nadzór autorski

wstecz