Hotel IBIS Poznań


Lokalizacja: Poznań
Powierzchnia: 3.500 m2
Inwestor: Echo Investment Sp. z o.o.
Data: 1998-2000
Zakres Projektu: K, PB, PP, PW, NA

W ramach dokumentacji wykonano koncepcję, projekt budowlany, przetargowy i projekt wykonawczy konstrukcji oraz sprawowano nadzór autorski.

wstecz