Centrum Handlowe M1


Lokalizacja: Poznań
Powierzchnia: 42.000 m2
Inwestor: Metro Asset Management
Data: 1996-1998
Zakres Projektu: K, PB, PP, PW, NA

Centrum Handlowe M1 składa się z pasażu handlowego, hipermarketu spożywczego oraz pomieszczeń biurowych.
Konstrukcja zadaszenia stalowa, słupy oraz stropy części biurowej żelbetowe.
Autorzy projektu konstrukcji: mgr inż. K.Knioła, dr inż J.Ścigałło.
W ramach dokumentacji wykonano koncepcję, projekt budowlany, przetargowy i projekt wykonawczy konstrukcji oraz sprawowano nadzór autorski.

wstecz